gazya.ru страница 1
скачать файл


cbc

mk_new

eu_new

bg

IPA Cross-border Programme

CCI Number 2007CB16IPO007


Прекуграничнот економски форум (CBEF) во Куманово е прва директна форма на комуникација и соработка помеѓу претпријатијата и јавниот сектор од Североисточниот плански регион (Република Македонија) и Ќустендилскиот регион (Република Бугарија).

Главните цели на форумот се:  • да се поддржи воспоставувањето на соработка помеѓу бизнисите и државните органи од двата региона,

  • да се развие Визијата за заедничка прекугранична економска соработка и

  • да се овозможи подобрување на човечките и институционалните капацитети за соработка и учество во идни програми за развој врз основа на заеднички економски иницијативи за меѓусебно поврзување.

ДНЕВЕН РЕД

Прекуграничнот економски форум во Куманово

Хотел: ГРАЦИЈА ул. 7, бр.38, нас. Карпош, Куманово

09 и 10 Февруари 2012

1 ден (09 Февруари 2012, четврток)

Час

Активности

10:30 – 11:00
11:00 – 11:15

11:15 – 11:4511:45 – 12:15

12:15 – 13:30


13:30 – 14:30

14:30 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:30

17:30 - 17:45Пристигнување и регистрација на учесниците
Отворање на форумот
Претставници од Министерството за локална самоуправа на Република Македонија / Министерството за економија на Република Македонија
Претседател на регионалниот Совет на Североисточниот плански регион, Република Македонија, г-дин Зоран Дамјановски
Г-ѓа Даниела Годинова, ВД управител на Регионалната област Ќустендил, Р. Бугарија
Г-дин Младен Протиќ, директор на Центар за развој на Третиот Североисточен плански регион, Република Македонија
Цели на форумот
Презентација на дневниот ред на форумот
Презентација и потпишување на Меморандумот за разбирање за заедничка прекугранична економска соработка помеѓу регионалниот Совет на Североисточниот плански регион и Регионалната област Ќустендил

Кафе пауза

Презентација на наодите од прекуграничната бизнис анкета со истражување (CBBAS)


(Консултантската компанија Стратешка анализа и маркетинг)

Ручек

Заклучоци и препораки од прекуграничната бизнис анкета со истражување (CBBAS)


ДискусијаКафе пауза

Претставување на малите и средни претпријатија од Бугарија


Завршни дискусии

Резиме на 1-от ден од Првиот прекуграничен економски форум


2 ден (10 Февруари 2012, петок)


Час

Активности

9:30 - 10:00


10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

12:00 – 13:30
13:30 – 14:30

14:30 – 15:30

15:30 -

Преглед на 1-от ден од форумот


Презентација на дневниот ред на 2-от ден на форумот

Вовед во процесот на развојот на Стратегијата за заедничка прекугранична економска соработка помеѓу Ќустендилскиот регион и Североисточниот плански регион со Акциониот план


Развој на предлог Визијата за заедничка прекугранична економска соработка помеѓу Ќустендилскиот регион и Североисточниот плански регион
Дефинирање на стратешки области и приоритети за заедничката прекугранична економска соработка помеѓу Ќустендилскиот регион и Североисточниот плански регион (работа во групи)
Кафе пауза

Дефинирање на стратешките цели за заедничката прекугранична економска соработка помеѓу Ќустендилскиот регион и Североисточниот плански регион и идентификација на општите индикатори за мерење на степенот на исполнување на стратешките цели (работа во групи)Ручек

Презентација на работата во групи


Дискусија
Дефинирање на следните чекори
Резиме на форумот
Затворање на првиот прекуграничен економски форум

Заминување на учесниците

Fostering Capacity for Joint Economic Cooperation of Kyustendil Region (The Republic of Bulgaria) and NorthEast Planning Region (The Republic of Macedonia) – 2007CB16IPO007-2009-1-49
скачать файлСмотрите также:
Дневен ред прекуграничнот економски форум во Куманово
60.03kb.
Метрология: учебник / А. А. Брюховец, О. Ф. Вячеславова, Д. Д. Грибанов и др.; Под общ ред. С. А. Зайцева. М.: Форум, 2009. 464 с.: ил.; 60x90 1/16.
94.38kb.
Делопроизводство: Учебное пособие / Е. Н. Басовская, Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Е. М. Емышева; Под общ ред. Т. В. Кузнецовой М.: Форум, 2014 256 с.: 60x90 1/16
36.74kb.
Основы теории цепей: Учебное пособие / Г. Н. Арсеньев, В. Н. Бондаренко, И. А. Чепурнов; Под ред. Г. Н. Арсеньева. М.: Ид форум: инфра-м, 2014. 448 с.: ил.; 70x100 1/16.
137.79kb.
«1с-рарус: Магазин бытовой техники и средств связи, ред. 2» «1с-рарус: Магазин одежды и спорттоваров, ред. 5»
73.15kb.
Проект программы
54.47kb.
Проект «конкурируя за будущее сегодня» – инновационный Форум малого и среднего предпринимательства Программа
75.35kb.
Английский язык для современных менеджеров: учебное пособие / З. В. Маньковская. М.: Форум, 2013. 128 с.: 70x100 1/16.
50.19kb.
Деловая программа IV обнинский инновационный форум
115.87kb.
Конкурентоспособность россии: взгляд всемирного экономического форума.
259.08kb.
Ф. М. Достоевского Третий Форум достоеведов в Ярославле
52.59kb.
Экскурсии на о. Искья помпей Везувий
44.9kb.